Skladba steny smerom z exteriéru

 

1. Systémová fasádna omietka

2. Fasádny polystyrén EPS 70F /alternatíva grafitový sivý/

3. OSB 3 doska 15 mm

4. Nosný KVH systém s izoláciou

5. Paronepriepustná fólia

6. Inštalačná predstena – drevený rošt, prípadne konštrukcia s použitím CD profilov

7. Interiérová doska s finálnou povrchovou úpravou (sadrokartón, sadrovláknitá doska)

Základné parametre

Nadčasové vlastnosti konštrukcie drevostavby: hrúbka steny iba 390 mm /2/ 150 mm /6/ 50 mm | R = 9,7 m2K/W

Normalizované minimálne požiadavky na obvodové steny: od 1.1.2015 – R = 4,4 m2K/W | Od 2020 – R = 6,5 m2K/W

 

Popis konštrukcie

Tieto skladby s malými obmenami patria medzi obľúbené konštrukcie obvodovej  steny drevostavby. Hrúbka nosnej časti  a minerálneho izolantu /4/ je daná použitým formátom konštrukčných KVH hranolov, v našich stavbách min. 16 cm. Hrúbka vrstvy izolantu /2/ sa volí  podľa požadovanej energetickej náročnosti budúcej stavby.

Odporúčame využiť o 18% lepšie izolačné vlastnosti garfitového sivého polystyrénu (λ = 0,031) voči “bielemu”.

Prínos tohto efektívneho riešenia je v možnosti znížiť hrúbku izolantu bez zmeny tepelného odporu. Pre ďalšie zlepšenie parametrov steny je možné doplniť napr. minerálnu izoláciu aj do vrstvy /6/.